Sınıf Arkadaşlarım ve Endüstri 4.0

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, ilkini 2009 yılından başlattığımız “İş Yaşamı” isimli dersi vermekteyim. Sınıfımızın kapı numarası 212. Sınıf Arkadaşlarım’la Perşembe günleri öğleden sonra 212’de buluşuyoruz ve hayatın içinden gelen konularımızı birlikte ele alıyoruz, çalışıyoruz. Kendimizi iş hayatına hazırlıyoruz. Aynı sınıfı paylaşıyor, birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaşıyoruz, birbirimizden öğreniyor, öğrendiklerimizi içselleştiriyor, uyguluyor ve gelişiyoruz. Aynı sınıfın öğrencileriyiz. Bu nedenle bizler Sınıf Arkadaşıyız.

Yukardaki fotoğrafta bu dönemdeki “Sınıf Arkadaşlarım” yer alıyorlar. Aralarında İş Yaşamı Dersine kayıtlı olmayan, hatta başka okullardan gelen “sınıf arkadaşları” da var. Her biri Endüstri 4.0’ı ve Endüstri 4.0’ı yakalamak için iş hayatına atılmadan önce kazanılması gereken becerilerin ne olduğunu biliyorlar. Çünkü ilk defa bu yıl ders programımıza Endüstri 4.0’ı ve talep ettiği becerileri dahil ettik. Bu 7 beceriyi öğrendik, içselleştirdik. Sınıf Arkadaşlarım kayıtlı oldukları bölümlerde bir yandan mesleki bilgi ve gerekli becerileri öğrenip kendilerini geliştirirken, diğer yandan da İş Yaşamı Sınıfında iş hayatının gerçeklerini, gerekliliklerini öğrenmekteler. Kendilerini Endüstri 4.0’ın talep ettiği 7 beceriye göre geliştirip iş hayatına hazırlanıyorlar. Bu becerileri ve tanımlarını izninizle paylaşmak istiyorum.

1. Analitik Düşünme ve Problem Çözme: Değişen dünyanın gerektirdiği şekilde “dünün cevapları ile yetinmeden” doğru soruları sorma, sorgulama, bugünün cevaplarını bulma becerisi.

2. İşbirliği ve Liderlik: Sadece kendi ekibi ile değil, uzaktaki veya sanal ekiplerle de işbirliği yapabilme ve başkalarını etkileyerek liderlik edebilme becerisi.

3. Çeviklik ve Uyum Sağlama: Esnek olma, farklı araçlar kullanabilme ve değişebilme becerisi.

4. İnisiyatif Alma ve Girişimcilik: Zor sorunlara yaratıcı çözümler bulup harekete geçebilme ve risk alabilme becerisi.

5. Etkin Sözlü ve Yazılı İletişim: Kendini ve söylemek istediklerini net bir şekilde ifade edebilme ve sunabilme becerisi.

6. Bilgiye Ulaşma ve Analiz Etme: Her gün değişen ve gereğinden fazla miktarda maruz kaldığımız bilgi ve veriler içinde ihtiyacı olana ulaşma, analiz etme ve kullanılır hale getirme becerisi.

7. Merak ve Hayal Gücü: Yeni dünyada rekabet edebilecek güzel, eşsiz ve anlamlı ürünler üretebilmek için meraklı olma, hayal gücünü, empati yeteneğini ve yaratıcılığını kullanma becerisi.
(Kaynak Tony Wagner – The Global Achievement Gap)

Bu becerilerin sadece iş hayatına hazırlanan öğrenciler için değil aynı zamanda iş hayatında olan çalışanlar için de geçerli olduğunu vurgulamalıyız.

Sınıf Arkadaşlarım hem bu becerilerde kendilerinin hangi seviyede olduklarını ders sırasında kullandığımız ölçme ve değerlendirme aracı sayesinde öğrendiler, hem de kendilerini keşfettiler. Hatta her biri “Kişisel Posterini” oluşturup ders sırasında tek tek sahne alıp Sınıf Arkadaşlarına kendilerini anlattılar.

Şimdi sıra bu keşif ile kendilerini yeniden tasarlayarak özgün “öz geçmişlerini/geleceklerini” hazırlamaya geldi. Bu çalışma sayesinde kendileri arayan firmaların “kendini bilgi ve beceri ile geleceğe hazırlayan” bir önemli değeri keşfetmelerini sağlayacaklar.

Soru şu; “İnsan Kaynakları çalışanları olan bizler, geliştirme ve geleceğe hazırlama sorumluluğunu taşıdığımız çalışma arkadaşlarımızın bu becerilerinin hangi seviye olduğunu ölçüyor muyuz, biliyor muyuz? Çalışma arkadaşlarımızın bu becerilerin gerekliliği ve hangi seviyede oldukları konusunda farkına varmalarını sağlıyor muyuz? Nasıl geliştirecekleri ile ilgili rehberlik yapıyor muyuz?

Bugün Öğretmenler Günü. Aynı sınıfı paylaşıp “birbirinden öğrenen” herkese kutlu olsun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir